[Đăng ngày: 17/12/2014]
Giới thiệu chung
- Phường Phước Hoà có diện tích 0,97km2 nằm giáp ranh với 4 phường: Phước Hải, Phước Tiến, Phước Tân và Tân Lập, toàn phường có 3.419 hộ và 13.128 khẩu, trong đó nam 6.151 khẩu, nữ 6.977 khẩu.
- Toàn phường có 16 tổ dân phố: Tổ 1 Chí Linh, 2 Chí Linh, 3 Chí Linh, 1 Yên Thế, 2 Yên Thế, 1 Hoàn Kiếm, 2 Hoàn Kiếm, 1 Phước Thọ, 2 Phước Thọ, 3 Phước Thọ, 4 Phước Thọ, 5 Phước Thọ, 1 Trần Nhật Duật, 2 Trần Nhật Duật, 1 Kiến Thiết, 2 Kiến Thiết.
Tổ chức bộ máy
Đảng ủy
* Bà Lê Thị Kim Sinh - Bí thư
Di động: 01676767910
Email: ltksinh@khanhhoa.gov.vn
* Bà Lê Thị Thiên Lý
Di động: 0935080750
Email: lttly@khanhhoa.gov.vn
Hội đồng nhân dân
* Bà Lê Thị Kim Sinh - Chủ tịch HĐND
Di động: 01676767910
Email: ltksinh@khanhhoa.gov.vn
* Ông Trần Minh Sơn - Phó Chủ tịch HĐND
Di động: 0983510096
Email: tmson@khanhhoa.gov.vn
Ủy ban nhân dân
* Ông Trần Văn Ngọc - Chủ tịch UBND
Di động: 0905011033
Email: tvngoc@khanhhoa.gov.vn
* Ông Nguyễn Ngọc Ngân - Phó Chủ tịch UBND
Di động: 0983075539
Email: nnngan@khanhhoa.gov.vn
* Bà Đặng Thị Nhã - Phó Chủ tịch UBND
Di động: 0905482139
Email: dtnha@khanhhoa.gov.vn
Ủy viên Ủy ban nhân dân
* Ông Đỗ Văn Hoàng
Di động: 0903511137
* Ông Võ Đăng Vũ
Di động: 0905140777
Email: vdvu@khanhhoa.gov.vn
Thông tin liên hệ
- Địa chỉ: số 7 Nhị Hà, P. Phước Hòa, Tp. Nha Trang
- Điện thoại: 058.3873586
- Email: phuochoa.nt@khanhhoa.gov.vn
Quay trở về
Đầu trang
In bài viết
Gửi cho bạn bè
Các tin khác :